PREKLADY zo SLOVENSKÉHO, ANGLICKÉHO a TALIANSKEHO jazyka v kombináciách.

Na vyžiadanie CERTIFIKOVANÉ a NOTÁROM OVERENÉ preklady, GRAFICKÁ ÚPRAVA tiež možná.

Na svete vraj existuje viac ako 6500 jazykov. 6000 z nich sa týka žijúceho obyvateľstva. Viac ako polovicu z nich ovláda menej ako 10000 ľudí a niektorými nehovorí ani 1000 ľudí...

Isté štúdie predpokladajú, že jazyky opäť začnú splývať a niektoré z nich na základe tohto vývoja zaniknú. Naproti tomu stojí fakt, že napríklad krajiny Európskej únie sa z kultúrnych dôvodov nechcú zriecť používania vlastného jazyka. Preto sa dokumenty EÚ prekladajú do všetkých 23 oficiálnych úradných jazykov.

typewriter
Napíšte mi
Krstné meno
Priezvisko
Email
Telefón

PageRank ikona zdarma